Home | Site map | Contacts | Russian version E-journal "Psychological-Educational Studies" | Open Access Journal
Home page
electronic journal
Psychological-Educational Studies
Directory of open access journals ERIH PLUS VAK Scientific electronic library elibrary.ru

Journal rubrics

All rubrics
Psychological Science and Education psyedu.ru
2016. Vol. 8, No. 3. pp. 95–104.
doi:10.17759/psyedu.2016080309
ISSN: 2074-5885 (online)

Training Graduate Students in Psychological Counseling Module in the Context of Networking

Kochetova Y.A. PhD (Psychology), Аssociate Professor, department of Educational psychology, Chair of developmental psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, juliya25@mail.ru
PDFFullrext in russian (PDF) PrintPrint

The paper provides a general outline of main approbation outcomes of the “Psychological Counseling in Education” module which is part of the master’s programme in School Psychology and is aimed at teaching the methodology of counseling in education and the basic principles of designing the counseling process in the framework of student support at school. A networking algorithm is described for communicating with educational organisations (training sites) in the process of internship. In the context of networking, the content and organization of distributed practice is considered the key condition of students’ effective engagement in professional activities, development of professional competencies and readiness for carrying out psychological counseling in education as defined by the professional standard for educational psychologists.

Keywords: activity approach, educational module, psychological counseling for students, networking, federal state standards in general and higher education, professional standard for psychologists

Rubric: Approbating New Modules of Basic Master's Programme in School Psychology

DOI: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2016080309

For Reference

References

 1. Asmolov A.G. (ed.) Kak proektirovat’ universal’nye uchebnye deistviya v nachal’noi shkole: ot deistviya k mysli: posobie dlya uchitelya [How to design a universal learning activities in elementary school: from action to thought]. Moscow: Prosveshchenie, 2008. 151 p.
 2. Bolotov V.A. Programma modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya 2014—2017 [Elektronnyi resurs] [The modernization program of teacher education 2014-2017]. Portal soprovozhdeniya proektov modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Portal project support modernization of teacher education]. URL: http://pedagogicheskoeobrazovanie.rf/ documents/show/14 (Accessed 15.09.2014).
 3. Vygotskii L.S. Psikhologiya razvitiya cheloveka [Psychology of human development]. Moscow: Publ. Smysl; Eksmo, 2005, pp. 1136.
 4. Vygotskii L.S. Istoriya razvitiya vysshikh psikhicheskikh funktsii [History of development of the highest mental functions]. In Vygotskii L.S. Sobr. soch.: v 6 t. T. 3. [Collection of works]. Moscow: Publ. Pedagogika, 1983, pp. 5–314.
 5. Zabrodin Yu.M. Modernizaciya psihologo-pedagogicheskogo obrazovaniya kak strategicheskii orientir razrabotki professional'nogo standarta pedagoga-psihologa [Modernization of psychological and pedagogical education as a strategic guideline of development educational psychologist's professional standard]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological science and education], 2014, vol. 19, no. 3, pp. 58–73 (In Russ., аbstr. in Engl.)
 6. Kasprzhak A.G. Postroenie programm modulei OOP (magistratury, bakalavriata) ot rezul’tatov. [Elektronnyi resurs] [Building a program modules of the PLO (Master’s, Bachelor’s degree) from the results of]. Portal soprovozhdeniya proektov modernizatsii pedagogicheskogo obrazovaniya [Portal project support modernization of teacher education]. URL:http://pedagogicheskoeobrazovanie.rf/ documents/show/13 (Accessed 15.09.2014).
 7. Kudryavtsev T.V. Problemnoe obuchenie: istoki, sushchnost', perspektivy [Problem-based learning: origins, content, perspective]. Moscow: Znanie, 1991. pp. 80.
 8. Margolis A.A. Trebovaniya k modernizatsii osnovnykh professional’nykh obrazovatel’nykh programm (OPOP) podgotovki pedagogicheskikh kadrov v sootvetstvii s professional’nym standartom pedagoga: predlozheniya k realizatsii deyatel’nostnogo podkhoda v podgotovke pedagogicheskikh kadrov [Elektronnyi resurs] [Requirements for upgrading the basic professional educational programs of preparation of pedagogical staff in accordance with professional standard of the teacher: suggestions for the implementation of activity approach in teacher training]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie PSYEDU.ru [Psychological Science and Education PSYEDU.ru], 2014, no. 2. Available at: http://psyedu.ru/journal/2014/2/ Margolis.phtml (Accessed 01.10.2015) (In Russ., Abstr. in Engl.).
 9. Professional’nyi standart «Pedagog-psikholog (psikholog v sfere obrazovaniya)» [Elektronnyi resurs] [Professional standard “Teacher- psychologist (the psychologist in education)”]. Ministerstvo truda i sotsial’noi zashchity Rossiiskoi Federatsii [Ministry of labor and social defence of Russian Federation]. URL: http://profstandart.ros- mintrud.ru/web/ps482469 (Accessed 01.10.2015).
 10. Rubtsov V.V. Sotsial’nye vzaimodeistviya i obuchenie: kul’turno-istoricheskii kontekst [Social interaction and education: cultural historical context]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural- historical psychology], 2005, no. 1, pp. 14–24 (In Russ., abstr. in Engl.).
 11. Rubtsov V.V., Margolis A.A., Guruzhapov V.A. O deyatel’nostnom soderzhanii psikhologo-peda- gogicheskoi podgotovki sovremennogo uchitelya dlya novoi shkoly [On the Activity Content of Psycho- Pedagogical Training of the Modern Teacher for the New School]. Kul’turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2010, no. 4, pp. 62– 68. (In Russ., abstr. in Engl.).
 12. Rubtsov V.V., Guruzhapov V.A., Makarovskaya Z.V., Maximov L.K. Novaya modul'naya osnovnaya professional'naya obrazovatel'naya programma issledovatel'skoi magistratury «Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya i deyatel'nostnyi podhod v obrazovanii»: opyt razrabotki i aprobacii [Experience in the Development and Testing of the New Module Basic Professional Research Master’s Program “Cultural-Historical Psychology and Activity Approach in Education”]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2015. Vol. 20, no. 3, pp. 7–15. doi:10.17759/ pse.2015200302 (In Russ., аbstr. in Engl.

Subscribe

RSS — what is it?
Publisher — Moscow State University of Psychology and Education
© 2006–2021 Electronic journal "Psychological-Educational Studies", ISSN: 2587-6139 (2074-5885)
Publisher – Moscow State University of Psychology and Education
Яндекс.Метрика