Home | Site map | Contacts | Russian version E-journal "Psychological-Educational Studies" | Open Access Journal
Home page
electronic journal
Psychological-Educational Studies
Directory of open access journals ERIH PLUS VAK Scientific electronic library elibrary.ru

Journal rubrics

All rubrics
Psychological-Educational Studies
2019. Vol. 11, No. 4. pp. 90–98.
doi:10.17759/psyedu.2019110407
ISSN: 2587-6139 (online)

Manifestation of Initiative in Preschool Children in the Process of Interaction with the Teacher

Klopotova E.E. PhD (Psychology), associate professor at the Chair of Preschool Pedagogy and Psychology, Department of Educational Psychology, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, klopotova@yandex.ru
Yaglovskaya E.K. PhD (Psychology), Professor at the Preschool education and psychology chair, Educational psychology faculty, Moscow State University of Psychology and Education, Moscow, Russia, yaglovskaya_ek@mail.ru
PDFFullrext in russian (PDF) PrintPrint

The article presents the results of an experimental study of the features of the manifestation of initiative in preschool children in the educational process. A total of 480 pre-school children aged three to seven years were covered by observation using specially designed formalized maps. As the main forms of manifestation of children's initiative in the process of interaction with adults, it is proposed to consider the issues and various proposals of children on the formulation and achievement of tasks in the framework of a particular activity. The article presents the results of an experimental study of the features of initiative in preschool children in the educational process. The position of an adult is considered as one of the factors influencing the manifestation of initiative by children in the educational process. The analysis uses the positions of educators, dedicated T.V. Lavrentieva. On the basis of expert evaluation of the results of unincorporated observation of teachers, 14 teachers with the most pronounced features of a particular position were selected. The results obtained in the study suggest the feasibility of using in the educational process with preschoolers of different situations, as situations that support children's initiative, and situations that "provoke" them to take the initiative. In General, the results showed that the initiative of children, becoming by the end of preschool age one of the manifestations of their increasing independence, still depends on the specific situations of interaction with adults.

Keywords: initiative, interaction of the teacher with children, preschool age, support of children's initiative

Rubric: Developmental Psychology

DOI: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2019110407

For Reference

References

 1. Vospitatelyu o lichnostnom obshchenii: psikhologiya obshcheniya [The caregiver on the personal communication: psychology of communication]. Petrovskii A.V. et al. Moscow, 1992. 77 p.
 2. Klopotova E.E., Yaglovskaya E.K. Vozrastnye osobennosti proyavleniya doshkol'nikami initsiativy v obrazovatel'noi deyatel'nosti [Age Peculiarities of Taking Initiative in Learning among Preschool Children]. Voprosy obrazovaniya [Voprosy obrazovaniya], 2019, no. 3. pp. 224–237. doi:10.17323/1814–9545–2019–3–224–237.
 3. Korotkova N.A., Nezhnov P.G. Nablyudenie za razvitiem detei v doshkol'nykh gruppakh [Monitoring the development of children in preschool groups]. Moscow: Linka-Press, 2017. 256 p.
 4. Lisina M.I. Problemy ontogeneza obshcheniya [Problems of ontogenesis of communication]. Nauchnye Issledovaniya. Institut obshchei i pedagogicheskoi psikhologii Akademii Ped. Nauk SSSR [Scientific research. Institute of General and pedagogical psychology of the Academy of Pedagogical. Sciences of the USSR]. Moscow: Pedagogika, 1986. 144 p.
 5. Prikaz Ministerstva obrazovaniya i nauki Rossiiskoi Federatsii ot 17 oktyabrya 2013 g. N 1155 «Ob utverzhdenii federal'nogo gosudarstvennogo obrazovatel'nogo standarta doshkol'nogo obrazovaniya» [Elektronnyi resurs] [Order of the Ministry of education and science of the Russian Federation from October 17, 2013 N 1155 "About the statement of Federal state educational standard of preschool education»]. Available at: http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk standart dok.html (Accessed: 30.09.2019).
 6. Psikholog v doshkol'nom uchrezhdenii: metodicheskie rekomendatsii k prakticheskoi deyatel'nosti [Psychologist in preschool: guidelines for practical activities]. Lavrent'eva T.V (eds.). Moscow: Gnom i D, 2002. 144 p.
 7. Sidorenko E.V. Metody matematicheskoi obrabotki v psikhologii [Methods of mathematical processing in psychology]. Saint-Petersburg: OOO «Rech'», 2001. 350 p.
 8. Smirnova E.O. Razvitie voli i proizvol'nosti v rannem i doshkol'nom vozrastakh [Development of will and arbitrariness in early and preschool ages]. Moscow: Publ. «Institut prakticheskoi psikhologii»; Voronezh: NPO «MODEK», 1998. 256 p.
 9. Khakkarainen P., Bredikite M. Obuchenie, osnovannoe na igre, kak nadezhnyi fundament razvitiya [Game-based learning as a solid Foundation for development]. Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2010, no. 3, pp. 71–79.
 10. Tsukerman G.A. O podderzhke detskoi initsiativy [About support of the children's initiative]. Kul'turno-istoricheskaya psikhologiya [Cultural-Historical Psychology], 2007, no. 1, pp. 41–55.
 11. Tsukerman G.A., Elizarova N.V. O detskoi samostoyatel'nosti [About children's independence]. Voprosy psikhologii [Voprosy Psychologii], 1990, no. 6, pp. 10–21.
 12. Yudina E.G. Professional'noe soznanie pedagoga: opyt postanovki problemy v sovremennom obrazovanii [Professional consciousness of the teacher: the experience of the problem in modern education] Psikhologicheskaya nauka i obrazovanie [Psychological Science and Education], 2001, no. 1, pp. 89–100.

Subscribe

RSS — what is it?
Publisher — Moscow State University of Psychology and Education
© 2006–2021 Electronic journal "Psychological-Educational Studies", ISSN: 2587-6139 (2074-5885)
Publisher – Moscow State University of Psychology and Education
Яндекс.Метрика