Home | Site map | Contacts | Russian version E-journal "Psychological-Educational Studies" | Open Access Journal
Home page
electronic journal
Psychological-Educational Studies
Directory of open access journals ERIH PLUS VAK Scientific electronic library elibrary.ru

Journal rubrics

All rubrics
Psychological-Educational Studies
2020. Vol. 12, No. 1. pp. 122–138.
doi:10.17759/psyedu.2020120109
ISSN: 2587-6139 (online)

The Image of the Patient as a Component of the World’s Image of Students of Medical University

Samoylenko N.V. Specialist in Educational and Methodical Work, Accreditation and Simulation Center, Ural State Medical University, Yekaterinburg, Russia, nady-76@list.ru
Dyachenko E.V. PhD (Psychology), Deputy Head of the Laboratory for the Formation and Assessment of Communication Skills, Accreditation and Simulation Center, Ural State Medical University, Russia, al-dyachenko@yandex.ru
PDFFullrext in russian (PDF) PrintPrint

The article provides data on the study of the patient’s image as a component of the image of the world among students of a medical university. The theoretical and methodological foundation was the provision that the image of the patient is implicitly represented in the semantic space of future doctors by semantic categories in the structure of a holistic multi-level system of ideas about the world, other people, about themselves and their activities, i.e. image of the world. The patient’s image was studied as a factor in the effectiveness of the interaction between the doctor and the patient in the provision of medical care. The effectiveness of interaction is one of the tools for making relevant clinical decisions, taking into account the opinion of the patient, which ensures patient-oriented medical consultation. 300 students of the 1 and 6 courses of the Ural State Medical University of the Faculty of Medicine were examined. The patient’s image was experimentally studied using methods: semantic personality differential, color metaphors and color choices. Based on the results obtained, it is concluded that the image of a patient in medical students is represented by various kinds of semantic categories (friendly, irrational, irritable, etc.). The content of the semantic categories of the patient’s image differs at the beginning and at the end of training: from multidirectional characteristics to ordered in the form of a typical and ideal patient. It has been established that the content of the patient’s image can be purposefully formed when mastering the educational program. The inclusion of an educational module in clinical teaching disciplines on the skills of professional communication with the patient (as one of the tools for making clinical decisions in the provision of medical care) affects the change in the content of the patient’s image in future doctors.

Keywords: image of the world, image of the patient, students of medical University, semantic differential, subjective semantic spaces, personal meanings, patientoriented model of medical consultation

Rubric: Developmental Psychology

DOI: http://dx.doi.org/10.17759/psyedu.2020120109

For Reference

References

 1. Akimova O.V., Aranovich I.Yu. Kommunikativnaya kompetentnost' studentov meditsinskogo vuza [The communicative competence of students of a medical university]. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsii. Nauka i innovatsii, 2016. Vol. 6, no. 5, p. 747. (In Russ.).
 2. Artem'eva E.Yu. Osnovy psikhologii sub"ektivnoi semantiki [Fundamentals of the psychology of subjective semantics]. Khanina I.B. (ed.). Moscow: Nauka; Smysl, 1999. 350 p. (In Russ.).
 3. Barabanshchikov V.A. Printsip sistemnosti v psikhologii [The principle of consistency in psychology]. Psikhologiya. Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki, 2004. Vol. 1, no. 3, pp. 3–17. (In Russ.).
 4. Basalaeva N.V. Osobennosti smysloobrazovaniya v usloviyakh kvaziprofessional'noi deyatel'nosti. Dis. kand. psikhol. nauk [Features of sense formation in the conditions of quasi-professional activity. Ph. D. (Psychology) diss.]. Krasnoyarskii gos. ped. univ-t im. V.P. Astaf'eva. Barnaul, 2006. 178 p. (In Russ.).
 5. Bottaev N.A., Samolenko N.V. [i dr.]. Navyki effektivnogo obshcheniya dlya okazaniya patsient-orientirovannoi meditsinskoi pomoshchi: nauchno-metodicheskoe izdanie [Skills for effective communication for the provision of patient-oriented medical care: a scientific and methodological publication]. Moscow: ROSOMED, 2018. 32 p.
 6. Butsenina I.I., Burina E.A., Grandilevskaya I.V. Psikhologicheskie osobennosti vracheigematologov i obraz ikh "ideal'nogo" patsienta [Psychological features of hematologists and the image of their "ideal" patient]. Aktual'nye napravleniya nauchnykh issledovanii: ot teorii k praktike, 2016, no. 3 (9), pp. 79–82. (In Russ.)
 7. Vashchenko I.S., Rykalina E.B. Dinamika empativnosti sredi studentov-medikov, ordinatorov i vrachei [The dynamics of empathy among medical students, residents and doctors]. Byulleten' meditsinskikh internet-konferentsii, 2014. Vol. 4, no. 5, p. 545. (In Russ.).
 8. Devyatykh S.Yu. Soderzhanie i struktura obraza-stereotipa "patsient" u vypusknikov meditsinskogo kolledzha [The content and structure of the stereotype image "patient" among graduates of a medical college]. Vestnik vitebskogo gosudarstvennogo meditsinskogo universiteta. Vitebskii gosudarstvennyi meditsinskii universitet, 2012.Vol. 11, no. 1, pp. 152–156. (In Russ.).
 9. D'yachenko E.V., Samoilenko N.V. Obraz patsienta u studentov meditsinskogo vuza. [The image of a patient among students of a medical university]. XXVI Mezhdunarodnaya konferentsiya studentov, aspirantov i molodykh uchenykh «Lomonosov» (g. Moscow, 8-12 aprelya 2019 g.) [XXVI International conference of students, graduate students and young scientists "Lomonosov"]. Tezisy. Ochnoe uchastie s dokladom, dokladchik – Samoilenko N.V. (In Russ.).
 10. D'yachenko E.V., Sizova Zh.M., Davydova N.S. [i dr.]. Federal'nyi pilot: otsenka navykov obshcheniya pri pervichnoi akkreditatsii spetsialista: rezul'taty, itogi. [Federal pilot: assessment of communication skills during the initial accreditation of a specialist: results, results]. IX Mezhdunarodnoi konferentsii «ROSMEDOBR-2018: Innovatsionnye obuchayushchie tekhnologii v meditsine» (g. Moscow, 11-12 oktyabrya 2018 g.). [IX International Conference "ROSMEDOBR-2018: Innovative Educational Technologies in Medicine"] [Elektronnyi resurs]. URL: https://rosomed.ru/conferences/40#theses/ (Accessed 08.11.2019). (In Russ.).
 11. Leont'ev A.N. Izbrannye psikhologicheskie proizvedeniya. v 2 t. T. 2. [Selected psychological works in 2 vol. Vol. 2]. Moscow: Pedagogika, 1983. 320 p. (In Russ.).
 12. Leont'ev D.A. Psikhologiya smysla: priroda, stroenie i dinamika smyslovoi real'nosti [Psychology of meaning: nature, structure and dynamics of semantic reality]. 2-e, ispr. izd. Moscow: Smysl, 2003. 487 p. (In Russ.).
 13. Margoshina I.Yu. Proektivnaya risunochnaya metodika «Moi vzaimootnosheniya s klientom» [Projective drawing technique “My relationship with the client”]: uchebnoe posobie dlya vrachei i psikhologov. Saint-Petersburg: Rech', 2012. 80 p. (In Russ.).
 14. Petrenko V.F. Osnovy psikhosemantiki: ucheb. posobie [Fundamentals of psychosemantics: Textbook]. Moscow: Mosk.un-t, 1997. 400 p. (In Russ.).
 15. Abdulaeva M.M. [i dr.] Psikhologiya sub"ektivnoi semantiki: istoki i razvitie [Psychology of subjective semantics: sources and development]. Khanina I.B., Leont'ev D.A. (eds.). Moscow: Smysl, 2011. 472 p. (In Russ.).
 16. Serkin V.P. Metody psikhologii sub"ektivnoi semantiki i psikhosemantiki: uchebnoe posobie dlya vuzov [Methods of psychology of subjective semantics and psychosemantics: textbook for universities]. V.P. Serkin. Moscow: PCHELA, 2008. 380 p. (In Russ.).
 17. Sil'verman Dzh., Kerts S., Dreiper Dzh. Navyki obshcheniya s patsientami [Communication skills with patients]. Moscow: GRANAT, 2018. 304 p. (In Russ.).
 18. Smirnov S.D. Psikhologiya obraza: problemy aktivnosti psikhicheskogo otrazheniya. [Image Psychology: problems of the activity of mental reflection]. Moscow: Mosk. un-ta, 1985. 232 p. Elektronnaya biblioteka MGPPU [Digital Library MGPPU]. URL: http://psychlib.ru/mgppu/Spo-001/Spo-001.htm#n10a (Accessed 21.10.2019). (In Russ.).
 19. Smirnova S.V., Pchelintseva E.V. Formirovanie professional'noi napravlennosti budushchikh vrachei na raznykh etapakh obucheniya v meditsinskom vuze. [The formation of the professional orientation of future doctors at different stages of training at a medical university]. Vestnik ivanovskoi meditsinskoi akademii [Bulletin of the Ivanovo Medical Academy]. Ivanovskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya. 2015. Vol. 3, pp. 56–58. (In Russ.).
 20. Sobchik L.N. Metod tsvetovykh vyborov — modifikatsiya vos'mitsvetovogo testa Lyushera. Prakticheskoe rukovodstvo. [The color picking method is a modification of the eight-color Luscher test.]. L.N. Sobchik. Saint-Petersburg: Rech', 2016. 128 p. (In Russ.).
 21. Solomin I.L. Sovremennye metody psikhologicheskoi ekspress-diagnostiki i professional'nogo konsul'tirovaniya [Modern methods of psychological rapid diagnosis and professional counseling]. Saint-Petersburg: Rech', 2006. 280 p. (In Russ.).
 22. Khanina I.B. Obraz mira i professional'nyi mir [The image of the world and the professional world]. Mir psikhologii, 2009, no. 4, pp. 179–187. (In Russ.).
 23. Khanina I.B. Professional'nyi mir kak sistema otnoshenii. [The professional world as a system of relations]. Mir psikhologii, 2011, no. 4, pp. 218–228. (In Russ.).
 24. Bombeke K., van Roosbroeck S. [i dr.] Medical students trained in communication skills show a decline in patient-centered attitudes: an observational study comparing two cohorts during clinical clerkships. Patient educationcounseling, 2011. Vol. 84, no. 3, pp. 310–318. DOI:10.1016/j.pec.2011.03.007. PMid:21482064
 25. Cushing A.M. Learning patient-centered communication: The journey and the territory. Patient educationcounseling, 2015. Vol. 98, no. 10, pp. 1236–1242. doi:10.1016/j.pec.2015.07.024. PMid:26297198
 26. Harden R.M., Stevenson M., Downie W.W., Wilson G.M. Assessment of clinical competence using objective structured examination. Br. Med. J., 1975. Vol. 1, no. 5955, pp. 447–451. DOI:10.1136/bmj.1.5955.447. PMid:1115966 PMCid:PMC1672423
 27. Rosenbaum M.E., Axelson R. Curricular disconnects in learning communication skills: what and how students learn about communication during clinical clerkships. Patient education counseling, 2013. Vol. 91, no. 1, pp. 85–90. DOI:10.1016/j.pec.2012.10.011. PMid:23154147
 28. Silverman J. Teaching clinical communication: a mainstream activity or just a minority sport? Patient education counseling, 2009. Vol. 76 (3), pp. 361–367. DOI:10.1016/j.pec.2009.06.011. PMid:19647971
 29. Silverman J., Draper J., Kurz S. Skills for Communicating with patients. Oxford University Press, 3ed. 2013, 300 p.

Subscribe

RSS — what is it?
Publisher — Moscow State University of Psychology and Education
© 2006–2021 Electronic journal "Psychological-Educational Studies", ISSN: 2587-6139 (2074-5885)
Publisher – Moscow State University of Psychology and Education
Яндекс.Метрика